Медициналык жардам көрсөтүүнү уюштуруу жана дары саясаты башкармалыгы

Медициналык жардам көрсөтүүнү уюштуруу жана дары саясаты башкармалыгы

Саламаттык сактоо министрлигинин борбордук аппаратынын тармактык жана негизги башкармалыгы болуп эсептелет. Административдик мамлекеттик кызмат орундарын ээлеген кызматкерлердин кызматтык милдеттерине төмөнкүлөр кирет:

 • Белгиленген кызматтык көрсөтмөлөрдү, кызматтык маалымат менен иштөө жана кызматтык өз ара аракеттенүү тартибин сактоо;
 • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорунун, буйруктарынын, мамлекеттик жана улуттук программалардын, калкка медициналык жардам көрсөтүүнү уюштуруу маселелери боюнча директивалык документтердин аткарылышына контролдук кылуу жана мониторинг жүргүзүү;
 • калкка медициналык кызмат көрсөтүү жана дары-дармек саясаты маселелери боюнча ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө киргизүү, калкка медициналык кызмат көрсөтүү маселелерине тиешелүү ведомстволук актыларды иштеп чыгуу жана бекитүү;
 • дары-дармек саясаты жана калкка медициналык жардам көрсөтүү, саламаттык сактоо системасын башкаруу маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин коллегияларынын чечимдери боюнча буйруктарды иштеп чыгуу;
 • тейлеген кызматтардын ишмердүүлүгүн методикалык жактан жетектөө жана контролдоо;
 • республиканын калкына медициналык кызматтарды көрсөтүү жана дары-дармек саясатына тийиштүү маселелер боюнча ведомстволор аралык комиссияларды, координациялык жана мамлекеттик эксперттик кеңештерди, жумушчу топторду түзүү;
 • медициналык-санитардык жардам көрсөтүүнүн сапаты жана дары-дармек менен камсыз кылуу маселелери боюнча саламаттык сактоо уюмдарынын ишин текшерүү;
 • кызыкдар болгон министрликтер жана ведомстволор, республикалык жана жергиликтүү мамлекеттик бийлик органдары, кесиптик медициналык ассоциациялар, коомдук уюмдар ж. б. менен өз ара кызматташуу;
 • жарандардын саламаттыгын сактоо боюнча улуттук, мамлекеттик жана максаттуу программаларды ишке ашырууда коомдук уюмдар менен өз ара кызматташуу;
 • саламаттык сактоо,чыңдоо жана дары-дармек саясаты жаатында ишке ашырылып жаткан программаларга, саламаттык сактоо жаатындагы реформанын жүрүшүнө, калктын ден соолугунун абалына мониторинг, анализ жана баалоо жүргүзүү;
 • эл аралык уюмдар менен кызматташтыкты жүргүзүү; долбоорлорду, гранттарды жана башкаларды даярдоо, уюштуруу жана ишке ашыруу, долбоорлорду координациялоо;
 • профилдер боюнча аттестациялоо комиссиясынын ишине катышуу;
 • облустардагы саламаттык сактоо уюмдарынын ишин координациялоо;
 • белгилүү бир ыйгарым укуктардын чегинде жарандардын жана уюмдардын кайрылууларын карап, аларга консультация берүү.

Медициналык жардам көрсөтүү жана дары-дармек саясаты башкармалыгы (МЖКжДДСБ)


Басып чыгаруу