Медициналык жардам көрсөтүүнү уюштуруу жана дары саясаты башкармалыгы

Каралды: 4486

Медициналык жардам көрсөтүүнү уюштуруу жана дары саясаты башкармалыгы

Саламаттык сактоо министрлигинин борбордук аппаратынын тармактык жана негизги башкармалыгы болуп эсептелет. Административдик мамлекеттик кызмат орундарын ээлеген кызматкерлердин кызматтык милдеттерине төмөнкүлөр кирет:

Медициналык жардам көрсөтүү жана дары-дармек саясаты башкармалыгы (МЖКжДДСБ)

Басып чыгаруу