Юридикалык бөлүм

  Юридикалык сектордун жетекчисинин функционалдык милдеттери:

- Министрликтин жетекчилери, анын бөлүмдөрү,  башка органдар жана уюмдар, алардын кызматкерлери, ошондой эле жарандар ортосундагы мамиледе сектордун атынан чыгат жана сектордун ишин жетектейт;  Кыргыз Республикасынын  мыйзамдарына, Министрлик жөнүндөгү Жобого жана  ушул Жобого ылайык, секторго жүктөлгөн милдеттердин жана функциялардын аткарылышы, эмгек тартибинин абалы үчүн жеке жоопкерчилик тартат;

     - жетекчиликтин тапшырмаларынын жана документтердин аткарылышы боюнча сектордун компетенциясына киргизилген ишти координациялайт жана көзөмөлдөйт;

     - Кыргыз Республикасынын министрликтеринде жана ведомстволорунда, сот органдарында жана укуктук маселелер боюнча башка мекемелерде жетекчиликтин тапшырмасы боюнча Министрликтин атынан чыгат;

     - жетекчиликтин тапшырмаларынын аткарылышын камсыздайт;

     - жетекчиликке кол коюуга берээрдин алдында министрликтин ички актыларынын долбоорлоруна виза коет. Кандайдыр бир пикир келишпестиктер жана дал келбестиктер болгон учурда юридикалык бүтүм чыгарат;

- Министрликтин түзүмдүк бөлүмдөрү жана ведомстволук  мекемелер менен укуктук маселелер боюнча түздөн-түз өз ара кызматташууну ишке ашырат;

     - Министрликтин мыйзам долбоорлору жана башка укуктук маселелер боюнча жетекчиликтин тапшырмаларын аткарат;

     - Министрлик өткөргөн коллегиянын жыйналыштарына, кеңешмелерине, зарыл болгон учурда, Министрликтин ведомстволук мекемелери тарабынан чакырылуучу жана уюштуруулучу кеңешмелердин жана башка иш-чаралардын жыйындарына катышат;

          - жеке жана юридикалык жактардын кайрылууларын , арыздарын, даттанууларын кароо;

     - Кыргыз Республикасынын укуктук ченемдик актыларынын долбоорлорун жана Министрликтин актыларынын долбоорлорун иштеп чыгуу жана экспертизалоо;

     - Мыйзам долбоорлоо иштеринин планын аткарууну касыздоо, Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине  кварталдык отчетту, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Мыйзам долбоорлоо иштеринин планынын,  ведомстволордун ич ара  мыйзам долбоорлоо иштеринин планынын аткарылышынын жүрүшү тууралуу маалыматты берүү,  ошондой эле Министрлик тарабынан киргизилген мыйзам долбоорлорунун кабыл алынышын камсыз кылуу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин ишине катышуу;

     - Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин Мыйзам долборлоо иштеринин планы боюнча жыйналыштарына катышуу;

     - эмгек маселелери боюнча түздөн-түз иштөө;

     - консультациялык жана маалыматтык кызмат көрсөтүүлөрдү ишке ашыруу;

     - тиешелүү документтерди даярдоо жана соттук териштирүүлөргө катышуу;

     - келишимдердин жана укуктук ченемдик актылардын долбоорлорун иштеп чыгууга катышуу жана келишимдик милдеттенмелердин аткарылышын эсепке алуу;

     - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүндө жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинде Министрлик иштеп чыккан Ченемдик укуктук актылардын долбоорлорунун жылышына байкоо жүргүзүү жана алар боюнча ай сайын отчет берүү;

Жетектөөчү адистин функционалдык милдеттери:

    - саламаттык сактоо жаатындагы колдонулуп жаткан ченемдик-укуктук базаларга жана саламаттык сактоо уюмдарынын ишин жөнгө салуучу документтерге талдоо жүргүзүү жана маалыматтар базасын жүргүзүү;

     - саламаттык сактоо маселелери боюнча Министрликтин түзүмдүк мекемелери менен түздөн-түз иш алып баруу жана юридикалык жардамды уюштуруу;

- эмгек маселелери жана мамлекеттик кызмат өтөө маселелери боюнча иштер;

     - саламаттык сактоо жаатындагы мыйзамдарды системага салуу боюнча иштерди жүргүзүү;

     - ведомстволор аралык макулдашуунун алкагында Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине келип түшкөн укуктук актыларды экспертизадан өткөрүү;

     - консультациялык жана маалыматтык кызмат көрсөтүүлөрдү ишке ашыруу;

     - жеке жана юридикалык жактардын кайрылууларын , арыздарын, даттанууларын кароо;

     - Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын жана Министрликтин жергиликтүү актыларын инвентаризациялоо;

     - иштелип чыгуучу документтердин мыйзамга дал келүүсүн текшерүүнү ишке ашыруу;

     - Министрликтин буйруктарынын долбоорлорун даярдоого көмөк көрсөтүү;

     - сот органдарында Министрликтин кызыкчылыктарын коргоо.

- иш кагаздарын жүргүзүү (кабыл алуу, каттоо, аткарылышын көзөмөлдөө, эсепке алуу) документтерди аткаруу тартиби жөнүндө жума сайын берилүүчү отчетту даярдоо.

Башкы адистин функционалдык милдеттери:

- бөлүм башчы жок болгон учурда анын милдетин аткарат;

- саламаттык сактоо жана чыңдоо жаатындагы ченемдик-укуктук актыларды иштеп чыгууну координациялоо;

- Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун, Министрликтин актыларынын долбоорлорун жана башка документтерди иштеп чыгуу жана экспертизалоо;

- консультациялык жана маалыматтык кызмат көрсөтүүлөрдү ишке ашыруу;

- жарандардын кайрылууларын кароо;

- тиешелүү документтерди даярдоо жана соттук териштирүүлөргө катышуу;

- Юстиция министрлигинин алдындагы ченемдик укуктук актыларды инвентаризациялоо боюнча Ведомстволор аралык комиссиянын ишине катышуу;

- мамлекеттик сатып алуулар маселелери боюнча түздөн-түз иш алып баруу, тендер өткөрүүгө катышуу;

- Министрликтин түзүмдүк бөлүмдөрү менен түздөн-түз иш алып баруу;

- Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун, Министрликтин актыларынын долбоорлорун жана башка документтерди иштеп чыгуу жана экспертизалоо;

  -Министрликтин актыларын инвентаризациялоо;

- ченемдик укуктук актылардын долбоорлорунун кыймылын көзөмөлдөө;

     - иштелип чыгуучу документтердин  мыйзамга дал келүүсүн  текшерүүнү ишке ашыруу;

     - Министрликтин буйруктарынын долбоорлорун даярдоого көмөк көрсөтүү;

     - саламаттык сактоо жаатындагы мыйзамдарды системага салуу боюнча иштерди жүргүзүү;


Басып чыгаруу