ДАРЫГЕРДИН ДЕПОЗИТИ

Жогорку медициалык билим берүү уюмдарынын бүтүрүүчүлөрүн жана дарыгерлерди мамлекеттик саламаттык сактоо уюмдарына бекитүү максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 16-августундагы №570 “Кыргыз Республикасынын алыскы райондорунда, чакан шаарларында жана айыл жергесинде жайгашкан саламаттык

сактоо уюмдарында иштеген дарыгерлерге кошумча түрткү берүү чаралары жөнүндө” токтому менен алыскы райондордо, чакан шаарларда жана айыл жергесинде жайгашкан саламаттык сактоо уюмдарында иштеген дарыгерлерге кошумча түрткү берүү Программасы(мындан ары-Программа) бекитилген.

Аталган Программа саламаттык сактоо уюмдарында 2013-жылдан бери иштейт жана анын шарты боюнча конкурстан өткөн жана Программаны аткаруу боюнча келишим түзгөн дарыгер иштеген саламаттык сактоо уюмун  тейлеген казыналыктын аймактык бөлүмүндө депозиттик эсеп ачуу  каралган.

КР Саламаттык сактоо министрлиги конкурстун негизинде алыскы райондордо жана  кичи  шаарларда  жайгашкан  саламаттыкты

сактоо уюмдарын дарыгерлер менен толуктоо максатында дарыгерлерге кошумча түрткү берүү Программасына адистерди кабыл алууну жүргүзөт жана иштөө мөөнөтү аяктаганга чейин “Дарыгерлин депозити” программасын аткаруу боюнча түзүлгөн келишимдин шарттарынын аткарылышын камсыздайт. Алыскы райондордогу бош кызмат орундарын  толуктоо максатында жогорку окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрүнө артыкчылык берилет. Конкурстук комиссиянын курамы КР Саламаттык сактоо министрлигинин буйругу менен бекитилет.

Дарыгерлердин жана медициналык билим берүү уюмдарынын бүтүрүүчүлөрүнүн арасында Программа боюнча келишим түзүү укугуна ээ болуу кокурсунун   жарыясы Саламаттык сактоо министрлигинин сайтына илинет. Конкурска КР Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан аныкталган акыркы 5 жыл ичинде квалификацияны жогорулатуу курсун өткөн 45 жашка чейинки  дарыгерлер, тиешелүү аттестациядан жана мамлекеттик каттоодон өткөн жогорку медициналык билим берүү уюмдарынын бүтүрүүчүлөрү, Кыргыз Республикасынын алыскы райондорунда, чакан шаарларында жана айыл жергесинде жайгашкан саламаттык сактоо уюмдарында иштеген дарыгерлер катыша алышат.

Алыскы райондордогу бош кызмат орундарын  толуктоо үчүн  адистерди кабыл алууда конкурстук комиссия жогорку окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрүнө жана курч муктаждык бар болгон учурда иш ордунда кармап калуу максатында  иштеп жаткан дарыгерлерге артыкчылык берет. Конкурстук комиссия өзүнүн  адистерди кабыл алуу боюнча ишин Программа боюнча иштеген адистердин иштөө мөөнөтү бүткөндө пайда болгон бош орундарга карата жүргүзөт.

Программада 150 гана орун болгондуктан, Саламаттык сактоо министрлиги комплекттөө жана бекитүү максатында алыскы райондордо, чакан шаарларда жана айыл жергесинде жайгашкан саламаттык сактоо уюмдарында иштеген дарыгерлердин баардыгын бирдей дарыгердин депозити менен камсыз кылуу мүмкүнчүлүгү жок.

Дарыгерлерге кошумча түрткү берүү Программасынын алкагында алыскы райондордо, чакан шаарларда жана айыл жергесиндеги бош орундарды толуктоого байланышкан маселелер чечилүүдө.

Маселе дарыгердин депозити дарыгерлерди бекитүү  үчүн эмес,  алыскы аймактарда бош орундарды толуктоону камсыз кылуу  үчүн гана механизм болгондугунда.

Жаш адистерди иш орундарында бекитүүгө байланышкан маселелерди жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары менен биргеликте чечүү керек. Өзүн өзү башкаруу органдары тарабынан жаш адистерди иш орундарында бекитүү боюнча иш-чаралар жетишсиз жүргүзүлгөндүгүнө байланыштуу кошумча түрткү берүү Программасынын келишиминин мөөнөтүнүн аякташы менен жаш адистер келишимди улантууну талап кылышууда. Келишим улантылбаган учурда кетип калып жатышат. Алыскы аймактарда бош орундарды толуктоону камсыз кылуу  үчүн Программада каралган 150 орун жетишсиз.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 3-августындагы №3 отурумунун протоколун аткаруу үчүн, Кыргыз Республикасыны Финансы министрлигинин 14.02.2019-жылдагы №13-2-2/1670 катынын негизинде, алыскы райондордо, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 16-августундагы №570 токтому менен бекитилген (Программа) чакан шаарларда жана айыл жергесиндеги саламаттык сактоо уюмдарында иштеген  дарыгерлерге кошумча түрткү берүү Программасынын 8-пунктуна ылайык, ошондой эле алыскы райондордо дарыгерлердин жетишсиздигине байланыштуу 2019-жылдын 10-апрелинде “Алыскы райондордо, чакан шаарларда жана айыл жергесинде жайгашкан саламаттык сактоо уюмдарында иштеген дарыгерлерге кошумча түрткү берүү Программасына кошуу үчүн дарыгерлердин санын көбөйтүү” жөнүндөгү №207 буйрук чыккан. 2019-жылдан баштап 150 орундан 175 орунга, т.а. 25 орунга кɵбөйтүлдү.

<

Басып чыгаруу