ДКжМБД дары-дармек каражаттарынын 234 сатыктагы аталышы боюнча катталган эң жогорку дүң жана чекене баалар менен дары-дармек каражаттарынын тизмесин бекитти

Дары-дармек каражаттарына бааларды жөнгө салуу боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашыруунун алкагында Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Дары-дармек каражаттары жана медициналык багыттагы буюмдар департаменти тарабынан Милдеттүү медициналык камсыздандыруунун Кошумча программасынын жана Мамлекеттик кепилдиктер программасынын алкагында орду толтурулуучу дары-дармек каражаттары, ошондой эле COVID-19 вирусун дарылоодо колдонулуу үчүн катталган дары-дармек каражаттарынын 234 сатыктагы аталышы боюнча катталган эң жогорку дүң жана чекене баалар менен дары-дармек каражаттарынын тизмеси бекитилди. Билдирме арыз түшкөн сайын тизме толукталат. Бааларды жөнгө салуу боюнча иштин айкындуулугун камсыздоо, калкка жана фармацевтикалык компанияларга маалыматктын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу үчүн дары-дармек каражаттарынын жана медициналык буюмдардын улуттук электрондук маалымат базасы (ЭББ) менен интеграцияланган баалардын электрондук каталогу иштелип чыккан.

Дары-дармек каражаттарынын катталган максималдуу дүң жана чекене баалары жөнүндө маалымат департаменттин сайтында (http://www.pharm.kg/ru/price_regulation), ошондой эле Электрондук маалымат базасында (ЭМБ) http://www.ndb.med.kg   шилтемеси боюнча жеткиликтүү, (кирүү үчүн "коопсуздук кодун" киргизип, "дары-дармектердин баасы" баскычын басуу керек). Дары-дармек каражаттарын дүңүнөн сатууну жүзөгө ашыруучу фармацевтикалык уюмдар үчүн көрсөтүлгөн эрежелерге ылайык катталган максималдуу баалар алар катталган күндөн тартып 30 календардык күндүн ичинде, ал эми дары-дармек каражаттарын чекене сатуу менен алектенген уюмдар үчүн 45 календардык күндүн ичинде күчүнө кирет.

Ыңгайлуулугу жана бааларды каттоого арыздарды тез берүү үчүн Дары-дармек каражаттары жана медициналык багыттагы буюмдар департаменти ДССУнун колдоосу менен “Кыргыз Республикасында дары-дармек каражаттарына бааларды каттоо тартиби боюнча практикалык колдонмону” иштеп чыкты жана басып чыгарды.

Бүгүнкү күндө өтө зарыл дары-дармек каражаттарынын тизмесине кирген дары-дармек каражаттарына бааларды жөнгө салуу жана жогоруда көрсөтүлгөн дары-дармек каражаттарынын мындан ары негизсиз кымбатташына жол бербөө боюнча бир катар иш-чаралар улантылууда.


Басып чыгаруу