- Силер балдарыңарга, досторуңарга жана жакындарыңарга жакшы үлгү болгуңар келет.
- Тамекини колдонуу социалдык өз ара байланыштарга жана мамилелерге терс таасирин тийгизиши мүмкүн.
- Тамеки чегүүдөн баш тартуу чектөөлөрдөн арылуу дегенди билдирет – силерде тамеки чегүү үчүн сыртка же көчөгө чыгуу зарылдыгы жок эле коомдо эркин жүрүү мүмкүндүгү жаралат.
- Тамеки чегүүдөн баш тартуу эмгек өндүрүмдүүлүгүн жогорулата алат, анткени силерге тамеки чегип алайын деп жумушту токтото туруунун кереги жок болот.


Басып чыгаруу