Кыймылдын активдүүлүгү сергек жашоо мүнөзүнүн маанилүү аспектиси болуп саналат. Ал адамды жакшынакай гана көрсөтпөстөн , анын ден соолугун жакшыртат, жашоо сапатына жана узак болушуна таасир этет.

  Дене кыймылынын үзгүлтүксүз активдүүлүгү:

* Инсульт, инфаркт, гипертоникалык ооруларынын пайда болуу коркунучун азайтат

* Кант диабетинин өөрчүшүн азайтат

* Салмакты нормада алып жүрүүгө жардам берет

* Сөөк жана муундарды бекемдейт 

* Стресс жана нервдин чыңалуусун жокко чыгарат

* Имунитетти жогорулатат

* Маанайды жакшыртып , уйкуну нормалдаштырат


Басып чыгаруу