✅Тамеки чегүү көздүн көптөгөн ооруларын пайда кылат, аларды убагында дарылабаса, көрүү жөндөмүн биротоло жоготуп алуу мүмкүн.✅Тамеки чеккен адамдарда чекпегендерге караганда макулодистрофия илдети көбүрөөк кездешет, убакыттын өтүшү менен бул илдет көрүү жөндөмүнөн таптакыр ажыратып коет.
✅Тамеки чеккен адамдарда катаракта оорусуна - көздүн хрусталиги бозоруп кетишине чалдыгуу тобокелдиги да жогору, мунун натыйжасында көздүн жарык нурларын өткөрүү жөндөмү бузулат. Катаракта көздүн көрүүсүн начарлатат, бул учурда көздүн көрүүсүн калыбына келтирүүчү жалгыз жол – операция болуп саналат.
✅ Айрым маалыматтарга таянсак, тамеки чегүү глаукомага - көздүн ичиндеги басым жогорулап, көрүү начарлашына алып келген абалга алып келиши мүмкүн.
✅ Тамеки чеккен чоң адамдар көп учурларда угуу жөндөмүн жоготуп алуудан жабыркашат.
WHO Regional Office for Europe
#NCDKGZ#NCDKGZtobacco


Басып чыгаруу