Калктын ден соолугуна өтө зыян келтирүүчү тамеки колдонуу дүйнөдө өлүмдүн жана оорунун алдын алууга боло турган себеби болуп саналат. Акыркы изилдөөлөр көрсөткөндөй, жыл сайын 7,2 миллионго чейин адам тамеки чегүү менен байланышкан себептерден өлөт, б.а. СПИД, безгек жана кургак учуктун кесепетинен көз жумгандардын жалпы санынан көп. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун Европа аймагында чоңдор арасында тамеки тартуунун эң жогорку таралышы (28%) жана аялдардын тамеки тартуунун эң жогорку таралышы (19%) бар. Тамеки чегүү оорунун жана өлүмдүн себеби гана эмес, ошондой эле ден соолукка карата теңсиздиктин маанилүү фактору болуп саналат.

Туруктуу өнүгүү максаттары (ТӨМ), анын ичинде бир катар конкреттүү максаттар, дүйнөлүк лидерлер тарабынан 2016-жылы Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы Ассамблеясында кабыл алынган. 3 (а) максатта бардык өлкөлөрдө Тамекиге каршы күрөшүү боюнча ДССУнун Алкактык Конвенциясынын (ДССУнун ТКАК) ишке ашырылышын күчөтүү зарылчылыгы каралган, атап айтканда, чоңдор арасында тамеки колдонууну кыскартуу боюнча чараларды көрүү каралган. Бул Тамекиге каршы күрөшүү боюнча ДССУнун Алкактык Конвенциясын жана анын далилдүү жана юридикалык жактан милдеттүү жоболорун ишке ашыруу - глобалдык тамеки эпидемиясын кечиктирбестен күрөшүүнүн эң жакшы ыкмасы экендигин дагы бир жолу таануу болуп саналат.


Басып чыгаруу